Vyjadřovací portál
   Vyjádření k existenci sítí / Žádost o vyjádření
 
Úvodní informace
 
Identifikace žadatele
 
Důvod žádosti
 
Zájmové území
 
Ověření uživatele a forma doručení
 
Rekapitulace a odeslání žádosti

Informace pro vyjádření


Vážený žadateli,

   zde můžete podat žádost o existenci sítí společnosti Severočeská teplárenská, a.s.

   Vyjádření zadaná přes tento portál Vám budou zaslána zdarma elektronickou formou a mají stejnou právní váhu jako vyjádření zaslaná poštou v tištěné podobě.

   Formulář obsahuje 5 po sobě jdoucích stran. Vždy je zvýrazněna aktuálně používaná strana. Pro přecházení mezi jednotlivými stranami slouží políčko „Následující krok“. V každém kroku je možno použít instalované nápovědy „i“. Podporované prohlížeče : Internet Explorer (8,9,10), Google Chrome a Mozilla Firefox


   Informace a data o sítích společnosti Severočeská teplárenská, a.s., poskytovaná prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti Severočeská teplárenská, a.s. Současně jsou informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými a obchodně citlivými informacemi společnosti Severočeská teplárenská, a.s. Získané informace a data mohou být využita pouze k účelu, ke kterému byla poskytnuta. Žadatelé nejsou oprávněni poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit či jiným způsobem poskytnout získané informace a data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Severočeská teplárenská, a.s.Vytvořit žádost