Vyjadřovací portál Žádost o vyjádření

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli,

   zde můžete podat žádost o vyjádření k existenci sítí společnosti Severočeská teplárenská, a.s.

   Vyjádření zadaná přes tento portál Vám budou zaslána zdarma elektronickou formou a mají stejnou právní váhu jako vyjádření zaslaná poštou v tištěné podobě. Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská, a.s. jsou vydávána pro území v působnosti stavebních úřadů měst Most a Litvínov. Mimo tato území nemáme žádná zařízení.

   Informace a data o sítích, poskytovaná prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti Severočeská teplárenská, a.s. Současně jsou informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými a obchodně citlivými informacemi. Získané informace a data mohou být využita pouze k účelu, ke kterému byla poskytnuta. Žadatelé nejsou oprávněni poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit či jiným způsobem poskytnout získané informace a data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Severočeská teplárenská, a.s.

Formulář obsahuje 5 po sobě jdoucích stran. Vždy je zvýrazněna aktuálně používaná strana. Pro přecházení mezi jednotlivými stranami slouží políčko „Následující krok“. V každém kroku je možno použít instalované nápovědy „?“. Podporované prohlížeče: Internet Explorer (10 a vyšší verze), Google Chrome a Mozilla Firefox.

Zvolte jazyk

Česky Slovenský English